ای نگاره ای نگار زندگی                                                گوش کن بر این سخن نادرست   رفته ایم و رفته رفته می رویم                                      تا دوباره دیدنیهامان فراست