صبحانه خوری در کلاس

امروز26اذرماه 1391ما درس علوم زمین نا آرام

راخواندیم معلم مان گفت: که باید صبحانه ببریم

امروزخیلی به ما خوش گذشت من باید چایی ولیوان میاوردم دوستم باید مربا و نان می اورد

امروزبه همه خوش گذشت.

/ 4 نظر / 16 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.

اوخی چیقده بامزه[لبخند]

الموت

عزیزم لیلا خانومم چقدر شما شیرینی آفرین چه وبلاگ زیبایی داری[گل]

آیلین نقدی

یادش به خیر چه قدر خوش گذشت من و تو معصمومه با هم بودیم